Kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så ringer en av våra handläggare upp dig direkt

Eller ring oss direkt på 0431‑47 47 00

Vi hjälper dig 24 timmar om dygnet alla dagar via telefon.

Tack!När en handläggare blir ledig ringer
vi och hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer strax upp dig och
hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer dig så fort vi kan (dagtid)
och hjälper dig med dina frågor.
Det har uppstått ett tekniskt fel.
Prova igen senare eller
ring oss på 0431‑47 47 00

Amortering på bolån

Amortering syftar till det du betalar av på själva lånet för ditt bostadsköp. Den här summan ska inte förväxlas med räntan på ditt bolån. Varje gång du betalar av på ditt bolån, det vill säga amorterar, minskar lånesumman med en liten del.

Ring mig om lån

Vi hjälper dig med bolån!

  • Låna till ny bostad, renovering eller annat ändamål
  • Villa, fritidshus eller bostadsrätt som säkerhet
  • Upp till 85 % i bottenlån
  • Lägg om dina befintliga bolån
  • Låna till bostad trots betalningsanmärkningar eller skulder

Varför amorterar man?

Amortering fungerar som en säkerhet för långivaren, då den innebär att låntagaren successivt betar av summan som lånats. För långivaren finns det också fördelar med att amortera. Dels blir man av med lånet efter en periods avbetalning, och dels innebär amorteringen att man minskar sin månadskostnad för varje amortering, då bolåneräntan på lånet baseras på ett lägre och lägre lånebelopp.

Rak amortering och annuitetslån

Det finns två typer av amorteringar; rak amortering och annuitetslån. Vid rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort vid varje betalningstillfälle, och detta betalas tillsammans med räntan. Det innebär att lånesumman minskar för varje betalning, och med den även räntebeloppet. Successivt minskar därför den totala månadskostnaden på lånet vid en sådan här amorteringsform.

Annuitetslån är uppbyggt så att avbetalningssumman är densamma under hela avbetalningsperioden. Det innebär att amorteringsbeloppet ökar i takt med att räntebeloppet minskar, som följd av att lånesumman blir mindre med tiden. Till en början är därför räntedelen lite högre och amorteringsdelen lite mindre, och efter en tid blir amorteringen högre och din bolåneränta lägre.

Amortera rätt

Vid amortering ska ett bostadslån återbetalas inom 20–50 år. Du väljer själv hur du vill amortera lånet. Genom att göra en egen bolånekalkyl, eller ta del av den som långivaren presenterar, kan du se vilken typ av modell som passar dig bäst och vilka förutsättningar räntan du får på bolånet ger dig att amortera. Vissa långivare tillåter låntagaren att välja att inte amortera alls, men då skall lånet betalas på slutbetalningsdagen.

Amorteringskrav

Det har länge diskuterats huruvida någon form av amorteringskrav kommer att träda i kraft på den svenska bostadsmarknaden. Finansinspektionen, FI, har intentionen att inrätta ett amorteringskrav, men detta är ännu inte gjort. FI anser att amorteringskravet kan hjälpa Sverige att få en ekonomi som är mindre känslig för negativ utveckling om det händer något oväntat i landet eller i omvärlden. Idag råder dock tvekan huruvida Finansinspektionen har rättsligt mandat att införa en sådan här regel, och därför är planen på amorteringskrav lagd på is tills vidare.

Bra att veta om amortering

Du väljer alltid sätt att amortera i samband med varje villkorsändringsdag, det vill säga när lånet skrivs om. Generellt gäller att ju längre amorteringstid du väljer, desto lägre blir din månadskostnad. Å andra sidan blir din räntekostnad för lånet större ju längre amorteringstid du väljer (om räntan är konstant under lånetiden). Du kan alltid förtidsinlösa ett bolån, men om lånet är bundet får du med största sannolikhet betala en ränteskillnadsersättning till långivaren.