Kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så ringer en av våra handläggare upp dig direkt

Eller ring oss direkt på 0431‑47 47 00

Vi hjälper dig 24 timmar om dygnet alla dagar via telefon.

Tack!När en handläggare blir ledig ringer
vi och hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer strax upp dig och
hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer dig så fort vi kan (dagtid)
och hjälper dig med dina frågor.
Det har uppstått ett tekniskt fel.
Prova igen senare eller
ring oss på 0431‑47 47 00

Bolån – vanliga frågor

Ring mig om lån

Vi hjälper dig med bolån!

  • Låna till ny bostad, renovering eller annat ändamål
  • Villa, fritidshus eller bostadsrätt som säkerhet
  • Upp till 85 % i bottenlån
  • Lägg om dina befintliga bolån
  • Låna till bostad trots betalningsanmärkningar eller skulder

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket du kan låna beror dels på marknadsvärdet och dels på din kalkyl. Du kan låna upp till 85 % av bostadens marknadsvärde.
Vid en kreditprövning tas hänsyn till hur stort belopp som finns kvar per person i hushållet att leva på när alla kostnader är betalda. Beloppet är olika för barn och vuxna, och för ensamstående och för de som lever i flerhushåll.

Hur betalar jag bostaden?

Det är vanligt att man betalar cirka 10 % av bostadens pris i handpenning till säljaren vid undertecknandet av köpekontraktet. Du kan låna upp till 85 % av bostadens marknadsvärde. Du behöver alltså lägga minst 15 % i kontantinsats. 
I samband med att du ansöker om lån för att köpa ny bostad kan du även ansöka om handpenningslån. Handpenningslånet ska betalas tillbaka vid tillträdesdagen.

Vilka fastigheter kan jag belåna?

Villa, bostadsrätt eller fritidshus kan användas som säkerhet för lånet. Vi kan t.ex. inte hjälpa till om du avser att belåna en tomt, skogsfastighet, lantbruk, hyreshus eller en fastighet utomlands.

Vad får jag för ränta?

För bolån avgör aktuella boräntor, lånebelopp och belåningsgrad vilken räntesats du kan få. Din ekonomiska situation påverkar också vilken långivare som kan erbjuda dig ett lån och således vilken ränta du kan få. Din bolåneränta kan bli lägre, högre eller oförändrad jämfört med våra aktuella bolåneräntor.

Rörlig eller fast ränta?

Fast ränta innebär att du betalar samma ränta under en bestämd tid, t.ex. 2 eller 5 år. Du skyddar dig mot plötsliga räntehöjningar, men den fasta räntan är oftast någon procent högre än den rörliga (ju längre bindningstid, desto högre ränta). På lång sikt är den rörliga räntan nästan alltid billigast. Om du har god ekonomi med marginaler, som klarar kraftiga räntehöjningar, kan du välja rörlig ränta. Ju mindre marginaler du har, desto mer bör vara lån med bunden ränta.

Vad är ett bottenlån?

Bottenlånet har den bästa säkerheten i bostaden. Eftersom säkerheten är stor lånar bankerna ut till en lägre ränta. Bottenlån ges till ca. 85 % av bostadens värde.

Vad är ett topplån?

Topplån har sämre säkerhet än bottenlån och räntan brukar ligga ca. 2 % över bottenlåneräntan. De banker vi f.n. samarbetar med har ej topplån.

Vilken amorteringstid ska jag välja?

Vill du ha en låg utgift per månad bör du välja lång amorteringstid (eller amorteringsfritt). Ju längre amorteringstid, desto mer ränta betalar du totalt för lånet. Därför ska du välja kort amorteringstid om du vill ha en låg total kostnad för lånet.

Kan jag som studerar få bolån?

Generellt sett är det svårt då man som studerande inte har stadigvarande arbetsinkomst. Naturligtvis beror det på hur din personliga situation ser ut. Om du har en hög kontantinsats eller en stor förmögenhet kan även du som studerar få lån. Om inte, så kan du söka lån tillsammans med dina föräldrar (eller någon annan). Det räcker inte att de ställer upp som borgensman, eftersom din egen ekonomi måste räcka till. Ansvarsmässigt är det ingen större skillnad för de som går in som medlåntagare. Det är snarare en fördel, eftersom de får dra av räntan de betalar i sin deklaration (det får inte en borgensman). De blir betalningsansvariga för lånet i båda fallen, om du inte klarar att betala själv.

Kan jag som har a-kassa få låna?

Det kan finnas möjlighet att låna även om man har a-kassa.

Kan jag låna trots att jag har betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogden?

Ja, du kan få bolån mot säkerhet i fastigheten då en del av våra långivare ser på den framtida betalningsförmågan. Har du skulder hos kronofogden kan vi dock enbart hjälpa dig om du vill låna till på ditt befintliga boende eller vill lägga om dina bolån. Ska du köpa en ny bostad kan vi tyvärr inte hjälpa dig. (se Svårt att få lån).

Vad kostar det att lägga om mitt bolån med rörlig ränta?

Du kan oftast byta långivare utan någon kostnad. Om du inte har konto hos den nya långivaren kan en aviseringsavgift tillkomma. Om du vill lägga om från topplån till bottenlån kräver en del långivare ny värdering av bostaden. Om du vill öka ditt bolån kan det bli aktuellt med nytt pantbrev, som kostar 2 % av lånebeloppet.