Kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så ringer en av våra handläggare upp dig direkt

Eller ring oss direkt på 0431‑47 47 00

Vi hjälper dig 24 timmar om dygnet alla dagar via telefon.

Tack!När en handläggare blir ledig ringer
vi och hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer strax upp dig och
hjälper dig med dina frågor.

Tack!Vi ringer dig så fort vi kan (dagtid)
och hjälper dig med dina frågor.
Det har uppstått ett tekniskt fel.
Prova igen senare eller
ring oss på 0431‑47 47 00

Cookies

Förändringar i lagen om elektronisk kommunikation från den 1 juli 2011

Riksdagen har beslutat om en lagändring gällande elektronisk kommunikation. Ändringen innebär att alla som besöker en webbplats som använder cookies ska lämna sitt samtycke till att cookies används. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och började gälla den 1 juli 2011. Tillsynsmyndigheten, PTS, har tagit fram information om de nya cookiereglerna för både webbplatsbesökare och ansvariga för webbplatser. Av informationen till de ansvariga framgår att man vill ge dem "tid och utrymme för att ta fram en lösning som fungerar för både webbplats och användare". 

Freedom Finance har påbörjat ett arbete för att tillgodose de nya kraven när det gäller www.freedomfinance.se.

Freedom Finance och cookies

Freedom Finance använder cookies men lagrar inga uppgifter om dig eller uppgifter som kan kopplas till dig i cookies. Vi kan alltså på inget sätt spåra några andra preferenser om dig än dina valda inställningar genom dessa cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, t.ex. för navigering och formulärhantering.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies – permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Definitionen av en permanent cookie är att den lagras på besökarens dator under en bestämd tid medan en temporär cookie endast finns kvar till dess du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies

Permanenta cookies används t.ex. för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål. Så att du inte behöver ställa webbplatsen efter dina önskemål varje gång du besöker sidan.

Temporära cookies (sessionscookies)

Sessionscookies används t.ex. för att hantera inloggningsinformation, navigering mellan sidor och varukorgar, m.m.

Inställningar

I din webbläsare kan du ändra inställningarna så att du alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte när du kommer till en webbplats på Internet.

Internet Explorer: Verktyg --> Internetalternativ --> Sekretess --> Avancerat

Chrome: Inställningar --> Visa avancerade inställningar... --> Innehållsinställningar...

Mozilla Firefox: Verktyg --> Inställningar... --> [Sekretess]

Läs mer om cookies på Post och telestyrelsens webbplats.