Användarvillkor för förmedlingstjänst

När du jämför eller ansöker om privatlån, att samla lån, billån, företagslån, bolån, sparande, försäkring eller andra tjänster via någon av hemsidorna zmarta.se, freedomfinance.se eller lanforalla.se, via telefon eller på annat sätt, gör du detta i förhållande till Freedom Finance Kreditservice AB, org.nr. 556647–0737 (nedan kallat ”Zmarta/Freedom Finance” eller ”vi”), som tillhandahåller dessa tjänster.

”Zmarta”, ”Freedom Finance” och ”Lån för alla” är registrerade varumärken och utgör namnen på våra olika affärsområden inom Zmarta/Freedom Finance. Zmarta/Freedom Finance innehar nödvändiga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

I och med att du använder dig av vår förmedlingstjänst accepterar och godkänner du, och din eventuella medsökande, dessa Användarvillkor (nedan kallade ”villkor”). När vi i fortsättningen anger ”du/dig/din” inkluderar detta även din eventuella medsökande. Du ansvarar för din medsökande har tagit del av och accepterar dessa villkor. Förmedlingstjänsten och ditt godkännande av villkoren innebär att du ger Zmarta/Freedom Finance uppdraget att efterfråga låneerbjudande och/eller försäkringar hos våra samarbetspartners (anslutna lån- och försäkringsgivare) för din räkning vid ansökningstillfället. Du godkänner även att Zmarta/Freedom Finance vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna lån- och försäkringsgivare.

Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att du godkänner Zmartas/Freedom Finance villkor för förmedlingstjänsten beställer vi en kreditupplysning för både huvudsökande och eventuell medsökande hos UC AB (UC). Därefter kan anslutna långivare, under en begränsad tid och inom ramen för samma låneärende, beställa en kreditupplysning i ditt namn utan att detta belastar din kreditvärdighet ytterligare. Kreditupplysning kan, av ett fåtal långivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Om detta sker påverkar upplysningarna inte varandra och därmed inte heller din kreditvärdighet

Du godkänner att vi inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med.

Du godkänner även att beslut från respektive lån- och/eller försäkringsgivare gällande din ansökan får skickas till av dig angiven e-postadress och/eller mobiltelefonnummer (via sms).

Anslutna långivare kan komma att kontakta din arbetsgivare och/eller göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Även Zmarta/Freedom Finance använder vissa offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter. Sådana register kan vara eniro.se, hitta.se eller allabolag.se.

Godkännande för långivare att lämna ut information

Du godkänner att de lån- och försäkringsgivare som prövar din ansökan har rätt att lämna ut information om denna samt övrig information om dina mellanhavanden med lån- eller försäkringsgivaren, till Zmarta/Freedom Finance. Detta godkännande behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

Försiktighet vid nya lån

Innan du tar ett lån är det viktigt att du ser över din ekonomi genom att t.ex. göra en budget för hushållet och kontrollera skuldsättningen i övrigt.

Använd gärna ”Hallå Konsument”, som är Konsumentverkets sajt för oberoende vägledning, för att få tips på hur man kan få bättre översikt av sin privatekonomi och vad som kan göras för att få pengarna att räcka längre – info finns här.

Penningtvättskontroll

Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Vi är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) måste vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras affärer väl. Vi följer penningtvättslagen, Finansinspektionens regelverk och vårt interna regelverk för att göra vad vi kan för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi i vissa fall kommer att behöva ställa frågor, bl.a. om syftet med lånet, både till nya och befintliga kunder för att kunna vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig.

Behandling av personuppgifter

Zmarta/Freedom Finance värnar om, respekterar samt skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet.

För att du ska kunna använda våra förmedlingstjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Zmarta/Freedom Finance behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, d.v.s. EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

För en fullständig beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår dataskyddspolicy vilken du finner här.

Genom att nyttja förmedlingstjänsterna, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att ansöka om ett lån eller en försäkring, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Zmarta/Freedom Finance dataskyddspolicy.

Vi lagrar även information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken ansökningskanal du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

För det fall du ansöker om ett lån eller en försäkring via oss kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till de långivare och försäkringsbolag som är anslutna till vår tjänst och som är relevanta för din ansökan. Respektive långivare och försäkringsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som denne utför med anledning av din ansökan. Du uppmanas således att noggrant ta del av långivarnas och/eller försäkringsbolagens information om deras behandling av personuppgifter. Här hittar du information om hur våra samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter.

I de fall vi hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och vi frånsäger oss allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Freedom Finance Kreditservice AB
Box 1068
262 21 Ängelholm
Besöksadress: Polisgatan 4
Telefon: 0431-47 47 00
E-post: info@freedomfinance.se

Giltighet

Detta Användarvillkor gäller fr.o.m. 2018-05-01 och tills vidare.

Ladda ner

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med: