Förmånsavtal

I samband med din ansökan om lån, försäkring eller någon annan av våra tjänster har du valt att ingå vårt Förmånsavtal. Förmånsavtalet har ingåtts mellan dig och å andra sidan Freedom Finance Kreditservice AB (556647-0737), nedan Zmarta.

Zmarta är ett varumärke inom Freedom Finance verksamhetsområde.

Innehåll

Ingåendet och tecknandet av detta Förmånsavtal är frivilligt. Du behöver alltså inte ingå Förmånsavtalet för att kunna ansöka om lån, försäkring eller nyttja någon av våra andra förmedlingstjänster.

Förmånsavtalet är en prenumerationstjänst som, syftar till att löpande hjälpa dig med din privatekonomi genom att tillhandahålla dig en högre grad av personlig service, information och marknadsföring som anpassats just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, baserat på information om vilka tjänster du tidigare nyttjat inom Zmarta (t.ex. tidigare sökta lån och försäkringar) samt information som du själv anger i din ansökan, och/eller på din personliga sida på Mina sidor/Mitt konto (t.ex. civilstånd, familjesituation, boendeform, fordonsinnehav och personliga intressen), tar fram och presenterar information och produkter som vi tror är relevanta och intressanta just för dig. Tjänsten innebär att Zmarta, genom s.k. profilering, jämför dina förutsättningar med dina tidigare engagemang hos oss samt med statistisk information (på aggregerad nivå) om vad andra i liknande situation som dig (t.ex. liknande livsfas, ekonomi, boendeform och bostadsområde m.m.) varit intresserade av. På det viset syftar tjänsten till att endast erbjuda dig relevanta erbjudanden och du slipper att få information och erbjudanden som inte intresserar dig. Mer information om hur själva profileringen går till finner du i vår dataskyddspolicy för Förmånsavtalet.

De lösningar och produkter som du kan komma att informeras om och erbjudas inom ramen för Förmånsavtalet, är tjänster som erbjuds av bolag inom Zmarta Group. För nuvarande gäller detta exempelvis privat-, bil-, bo- och företagslån, försäkring, kreditkort, sparande samt el.

Förmånsavtalet regleras av dessa villkor och är ett avtal mellan dig och Zmarta.

Förmånsavtalet är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Innehållet i Förmånsavtalet varierar från tid till annan. Se nedan exempel på den typ av förmåner du som kund kan erbjudas genom Förmånsavtalet:

  • Nyhetsbrev med tips inom privatekonomi.
  • En personifierad tjänst som innebär att vi tar fram relevanta erbjudanden som passar just dig och din ekonomi. Det kan även innebära att vi på din begäran bevakar dina nuvarande villkor (t.ex. låne- eller elavtal) och kontaktar dig när vi ser att du har möjlighet att förbättra dina villkor genom våra tjänster, exempelvis dina lånevillkor eller ditt elpris.
  • Hjälp att bevaka din möjlighet att beviljas ett lån för det fall du, under tiden som Förmånsavtalet är gällande, har eller får ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogden.
  • Tillgång till ett personifierat Mina sidor/Mitt konto (ett användarkonto) efter avslutad ansökan om exempelvis låne- eller försäkringsförmedling. På sidan lämnar vi dig personliga erbjudanden och du har möjlighet att kommunicera med oss kring just dina behov och önskemål.

Information och förmåner med anledning av Förmånsavtalet kommer att tillhandahållas via telefon, brev, e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. För att du ska få så snabb och relevant service som möjligt och för att vi ska kunna kontakta dig när vi hittar något som passar dig och dina behov, kommer vi i första handa att kontakta dig via e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. Vill du inte ha information via e-mail och sms kan du meddela du oss detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan, Du kan då fortfarande använda tjänsten men tänk på att du då själv, med jämna mellanrum, måste bevaka ”Mina sidor/Mitt konto” för att ta kunna del av aktuell information och de erbjudanden som vi tror kommer att vara intressanta för dig vid varje aktuellt tillfälle.

Förmånsavtalet gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av båda parter. Om du vill säga upp avtalet gör du detta genom att kontakta info@freedomfinance.se eller 0431-47 47 90.

Behandling av personuppgifter

Zmarta/Freedom Finance värnar om, respekterar samt skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet.

För att vi ska kunna tillhandahålla Förmånsavtalet behöver vi behandla dina personuppgifter. Zmarta behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning, d.v.s. EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Som ovan nämnts innebär Förmånsavtalet bl.a. att Zmarta hjälper dig med att erhålla de mest förmånliga villkoren och erbjudandena inom de produkter som Zmarta Group tillhandahåller (f.n. jämförelse inom finansiella tjänster, försäkring och el). Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som möjliggör en sådan personifierad tjänst (bl.a. genom s.k. profilering).

För en fullständig beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår dataskyddspolicy vilken du finner här.

Genom att acceptera våra villkor för Förmånsavtalet, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Zmarta/Freedom Finance dataskyddspolicy.

För att kunna erbjuda dig intressanta erbjudanden för hela din ekonomi kommer dina personuppgifter att delas med relevanta bolag inom Zmarta Group.

Cookies

Vi lagrar information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken ansökningskanal du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Ändrade villkor

Zmarta/Freedom Finance förbehåller sig rätten att när som helst ändra Förmånsavtalet genom att uppdatera denna sida. Vid väsentliga ändringar kommer vi även att informera om de nya villkoren genom ett e-postmeddelande till dig.

Kontaktuppgifter

Freedom Finance Kreditservice AB
Box 1068
262 21 Ängelholm
Besöksadress: Polisgatan 4
Telefon: 0431-47 47 00
E-post: info@freedomfinance.se

Giltighet

Detta villkor för Förmånsavtal gäller fr.o.m. 2018-05-01 och tills vidare.

Ladda ner

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med: