Integritetsskydd

Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Freedom Finance. För att skydda dina personuppgifter använder vi oss av https (SSL-kryptering) när du besöker våra webbsidor. Detta gör att all information (t.ex. dina personuppgifter) alltid är krypterad vid överföring till oss. Vi använder oss även av Symantec Norton Secured – Powered by VeriSign SSL-certifikat med Extended Validation vilket aktiverar det gröna adressfältet för att visa att vi är kontrollerade och godkända av VeriSign (Symantec). All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Freedom Finance Kreditservice AB (556647-0737) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. För behandling av banksekretesskyddade personuppgifter i låneprövningen kan dock en samarbetspartner vara personuppgiftsansvarig i vissa fall.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Freedom Finance kan du vända dig till vår Kundservice via e-post info@freedomfinance.se eller telefon 0431‑47 47 00. Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen Freedom Finance, Personuppgiftsombudet, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en låneansökan till Freedom Finance, t.ex. via Internet, telefon eller på annat sätt, kommer de personuppgifter du lämnar att registreras i vår kunddatabas och användas för administration och prövning av din låneansökan. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Freedom Finance tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Freedom Finance verksamhet. Personnummer måste registreras för att det inte ska råda någon tvekan om din identitet. Relevanta personuppgifter som t.ex. kreditupplysningsinformation och tidigare lån/krediter hos en potentiell långivare kan komma att hämtas in och registreras, liksom uppgifter från Lantmäteriet. Observera att såväl Freedom Finance som samarbetspartners till Freedom Finance kan komma att inhämta kreditupplysningar. Freedom Finance fattar inte något kreditbeslut utan förmedlar enbart den lämnade informationen vidare till Freedom Finance samarbetspartners så att potentiella långivare kan ta ställning till din låneansökan. Observera att vissa samarbetspartners kan finnas utanför EU/EES. Personuppgifterna kan komma att registreras i databas hos Freedom Finance samarbetspartners och där användas för administration och prövning av din låneansökan. Freedom Finance kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. I samband med din låneansökan blir du automatiskt medlem i Freedom Finance kundklubb. Freedom Finance kan därvid komma att spara de personuppgifter som rör ditt medlemskap och kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig som tidigare användare av Freedom Finance tjänster med information om nya tjänster eller erbjudanden. Genom ingivandet av din låneansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.

Inga uppgifter kommer att registreras utan att du får information om det. Personnummer måste registreras för att det inte ska råda någon tvekan om din identitet.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Freedom Finance. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan). Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundservice (kontaktinformation finns ovan). Mer information om den svenska integritetsskyddslagstiftningen finns på www.datainspektionen.se.