Låna tryggt med låneskydd

Flera av de långivare som Freedom Finance samarbetar med erbjuder sina egna försäkringar i form av så kallade låneskydd, som är kopplade till ett specifikt lån. Som ett komplement till dessa låneskydd erbjuder Freedom Finance även ett utgiftsskydd. Denna försäkring är oberoende av lån, där du själv väljer det månadsbelopp som du vill försäkra dig för. Detta betyder att eventuell skattefri skadeersättning tillfaller den försäkrade själv och inte långivaren, vilket är fallet med låneskyddet. Samtliga försäkringar är helt frivilliga och påverkar inte kreditbedömningen.

Vad är låneskydd och utgiftsskydd?

Även om låneskyddsförsäkringen och utgiftsskyddet har olika innebörd, fyller de båda sina syften på ett bra sätt, och kan därför vara bra för dig som låntagare att fundera kring. Den här typen av försäkringar kan ge både dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall. Det innebär att om du hamnar i någon av dessa situationer, kan försäkringen betala ut ersättning.

Via en låneskyddsförsäkring betalas skadeersättning till långivaren, baserat på den aviserade månadskostnaden för lånet, i upp till 12 månader per skadetillfälle. Vid dödsfall löser försäkringen återstående låneskuld.

Via ett utgiftsskydd betalas skadeersättning direkt till den försäkrade, baserat på det valda månadsbeloppet, med upp till 12 månadsbelopp per skadetillfälle. Vid dödsfall betalar försäkringen ut 100 000 kronor direkt till dödsboet och vid allvarlig sjukdom 25 000 kronor.

Hur mycket kostar det?

Låneskyddets kostnad baseras på den totala månadskostnaden för lånet, och vävs in i varje månadsbetalning. Eftersom låneskyddet varierar beroende på lån och lånekostnad samt på långivarens villkor för låneskyddet, är det svårt att estimera en exakt kostnad för låneskyddsförsäkringen.

Kostnaden för utgiftsskyddet bestäms av låntagaren själv, där det går att välja en kostnad mellan 1 000 och 8 000 kronor per månad. Här finns alltså chansen att anpassa skyddet och kostnaden efter personliga behov och den egna ekonomin.

Låneskydd och utgiftsskydd vid arbetslöshet

För att kunna få låne- och utgiftsskydd via Freedom Finance krävs det att du, när du tar försäkringen, har en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka. Du kan alltså inte ta del av skydden om du är arbetslös. Utöver anställningskravet finns även följande riktlinjer för låne- och utgiftsskydd:

  • Ålder – oftast ska låntagare vara mellan 18–64 år
  • Hälsa – för att kunna anslutas till en försäkring ska låntagare vara vid god hälsa och fullt arbetsför
  • Egenföretagare – kan i vissa fall teckna låneskydd, men inte utgiftsskydd (kontakta oss för mer information)

Försäkringsvillkor & ångerrätt

Långivarna har olika villkor för vilka som kan anslutas till försäkringen, och vad den gäller. Innan du bestämmer dig för något skydd kommer du först att få information om Freedom Finance och vår försäkringsförmedling. I samband med att du tecknat din försäkring får du en skriftlig dokumentation från oss och därefter kommer ett bekräftelsebrev med försäkringsbesked samt fullständig information från respektive bank eller försäkringsbolag.

För de försäkringar Freedom Finance förmedlar gäller alltid den lagstadgade ångerrätten.

Tillstånd & klagomål

Freedom Finance är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket samt har tillstånd av och står under Finansinspektionens tillsyn avseende försäkringsförmedlingen.

Det som gäller vid eventuella klagomål i samband med försäkringsförmedlingen framgår här.