Privatlån utan fast anställning

Vill du ansöka om ett privatlån men saknar fast anställning? De allra flesta långivare kräver någon form av säker inkomst, exempelvis en fast anställning, för att godkänna ett privatlån. Långivaren gör alltid en kreditprövning för att säkerställa att du som låntagare har goda möjligheter att betala tillbaka lånet om det godkänns. Men även om du saknar en fast anställning behöver det inte alltid innebära ett nej från långivarens sida. Långivaren ser till hela din ekonomi och även fast det kan bli svårare att som projektanställd, arbetslös eller sjukskriven att få ett privatlån, är det ingen omöjlighet.

Visa upp en god ekonomi eller inkomst

Även om du inte har en fast anställning utan kanske en projektanställning eller arbetar som vikarie, har du möjlighet att få ett privatlån. Om du exempelvis kan visa upp papper på fortsatt arbete eller besparingar du har, kan långivaren räkna in detta i sin värdering av din ekonomi som helhet. Långivaren kan därmed känna sig mer säker på din återbetalningsförmåga och godkänna ett lån.

Vad räknas som en säker inkomst?

En säker inkomst är inte bara lönen. Som säker inkomst räknas även pension, bidrag, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuklön, bland annat. Studiestöd från till exempel CSN och försörjningsstöd från socialen räknas däremot inte som säkra inkomster.

Medsökande ökar dina chanser

Om du har låg inkomst eller saknar en fast anställning kan det vara en bra idé att använda dig av en medsökande vid ansökan om privatlån. Då det är två stycken som söker om lånet ser långivaren till bådas ekonomi och återbetalningsförmåga. Båda kommer att stå som betalningsansvariga för lånet tills det är betalat. Att ha en medsökande kan dessutom ge lägre ränta på låneerbjudandet.

Krav för att få privatlån

Precis som vid andra lån ställs vissa krav från långivaren för att kunna godkänna din låneansökan. Du ska vara minst 18 år, din årsinkomst ska överstiga 100 000 kronor och du får inte ha några obetalda skulder hos Kronofogden. Om det finns kvar betalningsanmärkningar från en tidigare skuld behöver detta dock inte innebära att det blir avslag på din ansökan. Som vi nämnt ovan kan en medsökande eller en borgenär öka dina chanser att få ett privatlån, om ändå en betalningsanmärkning skulle förhindra ett beviljat lån.

Summering privatlån utan anställning

Att inte ha en fast anställning behöver inte betyda att du inte får låna pengar. Ju bättre ekonomi du kan visa upp för långivaren, desto bättre chanser har du att få ett lån. En god ekonomi med inkomster från förvärvsarbete, bidrag eller andra ersättningar alternativt ett sparkapital där långivaren ser till hela din ekonomiska situation, ger en god grund för att kunna ansöka om ett privatlån.

Oavsett var din inkomst kommer ifrån kommer långivaren att se till helheten, ifall det finns stora risker att låna ut till dig och värdera din återbetalningsförmåga. För att öka dina chanser till ett privatlån utan fast anställning är det bra om du kan visa upp en så bra ekonomi som möjligt inför långivaren.

Vet du med dig att din inkomst är för låg eller att du inte uppfyller andra inkomstkrav, kan du använda dig av en medsökande, där ni båda står som betalningsansvariga för lånet.