Klagomålshantering

Om du som kund tycker vi gjort fel ska du i första hand ringa till vår kundsupport på 0431-47 47 90.

Har du ytterligare frågor kan du dessutom kontakta vår klagomålsansvarige via e-mail: klagomal@freedomfinance.se.

Kommer vi då inte överens kan du alltid utan kostnad skriftligen framföra ditt klagomål, med angivande av anledningen till din klagan och eventuella anspråk. Därefter bekräftar vi ditt inkomna klagomål och påbörjar en utredning. Under utredningen inhämtar vår klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet. Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom fjorton dagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid. I sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Den klagande får därefter besked i ärendet, med ställningstagande och motivering. Klagomålsansvarig hos Freedom Finance är Per-Eric Henningsson.

Klagomålet framställs skriftligen till klagomal@freedomfinance.se, alternativt via post till:

Zmarta AB
Klagomålsansvarig
Box 1068
262 21 Ängelholm

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta