Klagomålshantering

Om du som kund tycker vi gjort fel ska du i första hand tala med den lånehandläggare eller försäkringsförmedlare som är berörd, beroende på vad som inträffat. Denne kommer vid behov att vända sig till sin närmsta chef för att försöka reda ut vad som hänt och därefter ge besked om detta till den klagande. 

Har du ytterligare frågor kan du dessutom kontakta vår klagomålsansvarige via e-mail, klagomal@freedomfinance.se, eller ringa 0431-47 47 90. 

Kommer vi inte överens kan du alltid skriftligen framföra ditt klagomål, med angivande av anledningen till din klagan och eventuella anspråk. Vi kommer inom fjorton dagar att bekräfta ditt inkomna skriftliga klagomål samt påbörja en utredning. Under utredningen inhämtar vår klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet. Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom fjorton dagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid. I sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering, kommer sedan skriftligen att postas till den klagande.

Klagomålet framställs till:
Freedom Finance
Klagomålsansvarig
Box 1068
262 21 Ängelholm

(alternativt via e-post till:  klagomal@freedomfinance.se)