Skuldsanering

För att få skuldsanering beviljad måste du uppfylla ett antal kriterier. Bland annat måste du vara folkbokförd i Sverige, inte fått skuldsanering beviljad tidigare och vara så pass svårt skuldsatt att det inte finns någon möjlighet att betala dina skulder under överskådlig tid. Skuldsanering gäller inte för upp till något förutbestämt belopp utan bestämts individuellt från person till person. Ansökan om skuldsanering sker via Kronofogden.

Vad händer när du blir beviljad skuldsanering?

När du blir beviljad skuldsanering får du en uppgjord plan över hur dina räkningar ska betalas. Under perioden när du har skuldsanering kommer du att leva på existensminimum, fram till dess att skulderna är betalda. Man brukar räknar med att det tar runt fem år innan man är skuldfri, med hjälp av den här planen.

När du lämnat in en ansökan om skuldsanering

När du lämnat din ansökan kommer Kronofogdemyndigheten först och främst att kontrollera så att du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Om din ansökan blivit godkänd kommer den eller dem du är skyldig pengar att få ett förslag om skuldsanering skickat till sig. Dessa behöver inte tacka ja men Kronofogden kan ändå ta ett beslut om skuldsanering.

När du blivit godkänd kommer du att få en avbetalningsplan som du ska följa. Om det skulle bli pengar över ska dessa gå direkt till skulderna. Perioden för att leva på existensminimum brukar ofta uppgå till ungefär fem år. Efter detta avskrivs resterande del av skulderna.

Det är du själv som ansvarar för inbetalningarna till dem som du är skyldig pengar.

Om ekonomin förändras under din skuldsanering

Skulle det ske större förändringar i din ekonomiska situation under perioden för skuldsanering ska du kontakta Kronofogden för att meddela detta. I vissa fall kan du få villkoren omprövade, annars riskerar du att skuldsaneringen upphör alternativt att betalningsplanen förlängs.

Bra att veta vid skuldsanering

Det är givetvis viktigt att du inte skaffar dig fler skulder under perioden för skuldsanering. Om du får nya skulder ingår inte dessa i skuldsaneringen och måste då alltså betalas av helt av dig.

På Kronofogdens hemsida kan du räkna ut hur mycket pengar du skulle ha att leva på om det blir aktuellt med skuldsanering och utmätning av din lön. Det belopp som du har kvar att leva på kallas för förbehållsbelopp.

Omständigheterna som påverkar dina möjligheter att få skuldsanering är bland annat din nuvarande ekonomi, ålder, arbetsförmåga, jobbsituation, den totala skulden och framtida inkomster.

Varför finns skuldsanering?

Personer som av olika anledningar – det kan vara allt från sjukdom och skilsmässa till konkurs – hamnar i en ekonomisk knipa har med hjälp av skuldsanering en möjlighet att leva ett ”vanligt” liv med kontroll över sin ekonomi. Tack vare skuldsaneringen kan dessa få sina skulder nedskrivna eller i vissa fall helt avskrivna.

Det är däremot inte en enkel uppgift att få igenom en skuldsaneringsplan. Det räcker inte med att du har många skulder och inte kan betala dessa och självklart ska målet vara att aldrig behöva komma till punkten då detta krävs.

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta