Ränteavdrag och deklaration

Oavsett om du tar ett bolån, privatlån, billån eller någon annan typ av lån, kan du dra av 30 % av räntekostnaderna i din självdeklaration. Att dra av räntekostnaderna kallas för ränteavdrag eller räntereduktion och kan även utnyttjas om du till exempel gjort köp på avbetalning eller med kreditkort.

Vad behöver jag göra för att få ränteavdrag?

Ränteavdraget sköter i princip sig självt då din långivare skickar in dina ränteuppgifter för lån och krediter direkt till Skatteverket. När du sedan får din självdeklaration kommer dessa ränteavdrag redan vara ifyllda. Däremot är det bra att kontrollera uppgifterna för att se så att allt stämmer.

Ränteavdrag vid köp på avbetalning

Om du köper något på delbetalning, exempelvis en produkt för 10 000 kronor och väljer att delbetala denna under ett antal månader, får du i de flesta fall ett räntepåslag på totalsumman. Även här är 30 % av räntan avdragsgill och kommer att synas på din deklaration. Skulle det saknas uppgifter om ränteavdrag kan du själv fylla i dessa i efterhand.

Gäller ränteavdraget alla summor?

För att ränteavdraget ska gälla måste totalsumman uppgå till minst 1 000 kronor per år (räntesumman). Räntesatsen på 30 % gäller dessutom endast på belopp upp till 100 000 kronor. Har du högre ränteutgifter än detta är procentsatsen istället 21 %. Om ni är flera som står på ett och samma lån, eller om ni står på flera lån, kan ni fördela räntekostnaderna mellan er och därmed nyttja reduktionen mer än om endast en person hade stått på lånet.

Räkneexempel

Om du köpt en vara för 5 000 kronor på avbetalning, där totalsumman för räntan är 1 000 kronor, är det alltså 300 kronor (30 % av 1 000 kr) som du kan få tillbaka i ränteavdrag.

Om du har en inkomst på 250 000 kr per år, som är beskattningsbar, blir skatten på din inkomst ca. 75 000 kr. Under året har du haft övriga ränteutgifter på 20 000 kr, vilket innebär att din beräknade skatt på inkomsten reduceras till 69 000 kr (30 % av 20 000 kr).

Du bör dock ha i åtanke på att denna summa kan komma att förändras om du till exempel fått utdelning från fonder, ränteintäkter från sparkonton eller andra finansiella intäkter.

Lånekostnader som inte är avdragsgill

Det är skillnad på ränta och så kallade förvaltningsutgifter. Förvaltningsutgifter är kostnader som du inte kan göra avdrag på i deklarationen. Exempel på förvaltningsutgifter är expeditionskostnader, uppläggningskostnader för lån, aviavgifter och kontokortsavgifter.

Ränta på lån hos CSN är inte heller avdragsgill eftersom räntan redan från början är lägre för att kompensera för ränteavdraget.

Kommer ränteavdraget att slopas?

Många inom den samlade ekonomkåren är idag överens om att ränteavdraget ska fasas ut. Detta eftersom ränteavdragen praktiskt taget ger pengar till de som tjänar mest och trissar upp bostadspriserna som redan är höga.

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta