Vad är skillnaden på effektiv och nominell ränta?

När du lånar pengar betalar du ränta på lånet. Räntan är enkelt förklarat prislappen på vad banken vill ha för att låna ut pengar till dig. Oftast är det den årliga nominella räntan som anges; när du lånar pengar kan den nominella räntan även benämnas som ränta, räntesats eller kreditränta. Om det tillkommer uppläggnings-, aviserings- eller andra avgifter så blir den totala kostnaden högre. Den totala räntan kallas för effektiv ränta och visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter. När du jämför olika lån mot varandra är det den effektiva räntan du ska se efter.

Fast eller rörlig ränta

Du kan välja att antingen ha en fast/bunden eller rörlig ränta när du lånar pengar. Valet mellan en bunden eller rörlig ränta handlar om riskhantering; väljer du att binda räntan leder det till en mer förutsägbar ekonomi eftersom räntesatsen är den samma under hela löptiden. Du vet hur mycket du kommer att betala varje mycket och får därmed lättare översikt på hur mycket pengar du har att röra dig med varje månad. Väljer du att binda räntan så behöver du inte heller oroa dig för om styrräntan går upp eller ner – du betalar ändå samma belopp. Det skapar en trygghet men är med det inte sagt att en fast ränta skulle vara mer lönsam än en rörlig. Vid privatlån är räntan nästan alltid rörlig vilket betyder att räntan styrs av reporäntan. Det innebär att räntesatsen följer svängningarna på räntemarknaden och är föränderlig. Historiskt har det lönat sig att välja rörlig ränta framför fast ränta när man lånar pengar.

Hur fungerar det att betala ränta?

För långivare råder det fri prissättning. Det betyder att varje långivare själv får sätta räntan de vill ta ut. Räntesatsen bedöms utifrån risken långivaren anser sig ta för att låna ut pengar till varje enskild kund. Långivaren gör en riskbedömning och ser på kundens återbetalningsförmåga; inkomst, anställningsförhållande, eventuella betalningsanmärkningar etc. Ju bättre omständigheter, desto mindre risk något som leder till bättre lånevillkor med lägre ränta. Räntan betalas sedan vid varje betalningstillfälle (vanligtvis i slutet av varje månad eller kvartal) och baseras på det återstående kreditbeloppet. Allteftersom en kredit betalas av sjunker räntebeloppet.

Nedan ser du ett urval av de långivare vi samarbetar med

Chatta